ครูกระต๊อบ

ครูกระต๊อบ
ร้อมพนิต เกตุทิพย์

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๙
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนนรบุตรศึกษา จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๑
ระดับมัธยมศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๔
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๗
ระดับอุดมศึกษา
สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับที่ ๒)
สาขามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์)
วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทุนโครงการพัฒนาครูดีครูเก่ง Master Teacher สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทำงาน
ปีพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑   ครูผู้สอนประจำสถาบันกวดวิชา NewGen กรุงเทพมหานคร
ปีพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒   ครูผู้สอนประจำสถาบันกวดวิชา Meiq กรุงเทพมหานคร
ปีพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔   รับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม.๔๑ จ.พิจิตร
ปีพ.ศ. ๒๕๕๔                รับราชการ ตำแหน่งครู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม.๔๑ จ.พิจิตร
ปีพ.ศ. ๒๕๕๕                รับราชการ ตำแหน่งครู โรงเรียนตะพานหิน สพม. ๔๑ จ.พิจิตร

Advertisements

1 ตอบกลับที่ ครูกระต๊อบ

  1. อาจารย์พร้อมพนิตเป็นอีกความภาคภูมิใจของคณะครุศาสตร์ และของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ผู้ได้ผ่านการฝึกฝนตนเองให้มีทักษะรู้พร้อมในศาสตร์การสอน และจรรยาบรรณแห่งความเป็นครู นับเป็นจามจุรีช่องามที่เติบโตในจังหวัดพิจิตร การพัฒนาวงการสอนภาษาไทย ยังต้องการครูมืออาชีพอย่างอาจารย์พร้อมพนิต ขอให้มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อวงการการสอนภาษาไทยสืบไปครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s