คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2011

ข้าพเจ้าเอาจริง

          “ข้าพเจ้าไม่ได้เล่น Facebook แต่ข้าพเจ้าเอาจริง” ครูที่ข้าพเจ้ารักและนับถือกล่าวไว้อย่างแยบคายในวันนั้น  วันที่ข้าพเจ้ายังใช้ Facebook เป็นเพียงของเล่น  ทว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะดำเนินรอยตามคำกล่าวของครูของข้าพเจ้า “ข้าพเจ้าเอาจริง” ในยุคที่ผู้คนพากัน Planking และพับเพียบตามที่ต่างๆ และสื่อสารกันด้วยการกดโทรศัพท์ ข้าพเจ้า คนรอบตัวของข้าพเจ้า รวมถึงนักเรียนของข้าพเจ้าก็ว่ายวนอยู่ในกระแสสังคมเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เพราะสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมหาศาล เว็บไซต์ http://www.marketingbyte.com รายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook ถึง ๘,๔๒๑,๗๘๐ คน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้ง จากปรัชญาในการใช้ facebook ของครูที่ข้าพเจ้ารัก สถิติผู้ใช้ facebook ตลอดจนประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนั้น ทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลไปด้วย SocialMedia จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

ยินดีต้อนรับ

โพสท์ใน บทความ, Uncategorized